TeacherRole » History » Version 1

Version 1/2 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/15/2011 04:03 PM


Role vyučujícího

Identifikátor Český název Anglický název
EDITOR editor Editor
EXAMINER zkoušející Examiner
GUARANTOR garant Guarantor
INSTRUCTOR cvičící Instructor
LECTURER přednášející Lecturer

Role editor zmocňuje daného vyučujícího editovat informace o předmětu. Na FEL a FIT by garant předmětu měl mít vždy i tuto roli.

Also available in: PDF HTML TXT