TeacherRole » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 04/22/2012 12:54 PM
přidáno sortable_table

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Role vyučujícího
2 1 Jakub Jirůtka
3 2 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
4 2 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název	|_(sortable). Anglický název	|
5 1 Jakub Jirůtka
| EDITOR			| editor		| Editor			|
6 1 Jakub Jirůtka
| EXAMINER		| zkoušející		| Examiner		|
7 1 Jakub Jirůtka
| GUARANTOR		| garant			| Guarantor		|
8 1 Jakub Jirůtka
| INSTRUCTOR		| cvičící			| Instructor		|
9 1 Jakub Jirůtka
| LECTURER			| přednášející	| Lecturer		|
10 1 Jakub Jirůtka
11 1 Jakub Jirůtka
Role _editor_ zmocňuje daného vyučujícího editovat informace o předmětu. Na FEL a FIT by _garant_ předmětu měl mít vždy i tuto roli.