Teachers » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 06/26/2011 02:15 AM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
POZOR! Tento zdroj ještě není kompletní. Zatím zde chybí provázání s tabulkou osob, která obsahuje záznamy všech vyučujících zaměstnaných na fakultě a studentů. V té jsou pak uvedeny i loginy.
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny vyučující.
11 1 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/
13 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
14 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
15 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
16 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#startIndex|startIndex]], [[URLParameters#maxResults|maxResults]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{id}
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
Vrátí vyučujícího podle jeho ID.
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id}
24 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
25 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
26 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
27 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id vyučujícího
28 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]]