Teachers » History » Version 1

Version 1/11 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 06/26/2011 02:15 AM


Vyučující

POZOR! Tento zdroj ještě není kompletní. Zatím zde chybí provázání s tabulkou osob, která obsahuje záznamy všech vyučujících zaměstnaných na fakultě a studentů. V té jsou pak uvedeny i loginy.

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{id}

Vrátí vyučujícího podle jeho ID.

Also available in: PDF HTML TXT