Teachers » History » Version 2

« Previous - Version 2/11 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 11/17/2011 10:30 PM
pro URI zdrojů použito makro base_url, které doplní Base URL aktuálního requestu


Vyučující

POZOR! Tento zdroj ještě není kompletní. Zatím zde chybí provázání s tabulkou osob, která obsahuje záznamy všech vyučujících zaměstnaných na fakultě a studentů. V té jsou pak uvedeny i loginy.

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{id}

Vrátí vyučujícího podle jeho ID.

Also available in: PDF HTML TXT