ThesesReviews » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 04/21/2015 03:48 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Posudky závěrečných prací
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/
10 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
12 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
13 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
16 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.
19 1 Jakub Jirůtka
20 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}
21 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
22 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
23 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
24 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
25 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
26 1 Jakub Jirůtka
27 1 Jakub Jirůtka
28 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}/file
29 1 Jakub Jirůtka
30 1 Jakub Jirůtka
Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.
31 1 Jakub Jirůtka
32 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
33 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/octet-stream
34 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku