ThesesReviews » History » Version 5

Jakub Jirůtka, 04/25/2015 09:38 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Posudky závěrečných prací
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/
10 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
12 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
13 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
16 5 Jakub Jirůtka
h2. POST /thesesReviews
17 5 Jakub Jirůtka
18 5 Jakub Jirůtka
Vytvoří posudek závěrečné práce.
19 5 Jakub Jirůtka
20 5 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews
21 5 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
22 5 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
23 5 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/atom+xml
24 5 Jakub Jirůtka
* **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
25 5 Jakub Jirůtka
26 5 Jakub Jirůtka
h3. Podmínky
27 5 Jakub Jirůtka
28 5 Jakub Jirůtka
* Práce musí být ve stavu [[ThesisState|zadáno]] (@state = ASSIGNED@).
29 5 Jakub Jirůtka
* Autor posudku musí být učitel, který je vedoucím nebo oponentem práce.
30 5 Jakub Jirůtka
* Jeden učitel může k dané práci zadat nejvýše jeden posudek.
31 5 Jakub Jirůtka
32 5 Jakub Jirůtka
33 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}
34 1 Jakub Jirůtka
35 1 Jakub Jirůtka
Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.
36 1 Jakub Jirůtka
37 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}
38 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
39 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
40 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
41 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
42 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
43 1 Jakub Jirůtka
44 1 Jakub Jirůtka
45 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}/file
46 1 Jakub Jirůtka
47 1 Jakub Jirůtka
Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.
48 1 Jakub Jirůtka
49 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
50 4 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/pdf
51 4 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
52 4 Jakub Jirůtka
53 4 Jakub Jirůtka
54 4 Jakub Jirůtka
h2. PUT /thesesReviews/{id}/file
55 4 Jakub Jirůtka
56 4 Jakub Jirůtka
Nahraje PDF soubor s posudkem.
57 4 Jakub Jirůtka
58 4 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
59 4 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/pdf
60 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
61 5 Jakub Jirůtka
62 5 Jakub Jirůtka
63 5 Jakub Jirůtka
h2. DELETE /thesesReviews/{id}/file
64 5 Jakub Jirůtka
65 5 Jakub Jirůtka
Smaže PDF soubor s posudkem.
66 5 Jakub Jirůtka
67 5 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
68 5 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
69 5 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)