ThesesReviews » History » Version 6

Jakub Jirůtka, 04/25/2015 09:39 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Posudky závěrečných prací
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/
10 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
12 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
13 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
14 6 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
15 1 Jakub Jirůtka
16 1 Jakub Jirůtka
17 5 Jakub Jirůtka
h2. POST /thesesReviews
18 5 Jakub Jirůtka
19 5 Jakub Jirůtka
Vytvoří posudek závěrečné práce.
20 5 Jakub Jirůtka
21 5 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews
22 5 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
23 5 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
24 5 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/atom+xml
25 5 Jakub Jirůtka
* **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
26 5 Jakub Jirůtka
27 5 Jakub Jirůtka
h3. Podmínky
28 5 Jakub Jirůtka
29 5 Jakub Jirůtka
* Práce musí být ve stavu [[ThesisState|zadáno]] (@state = ASSIGNED@).
30 5 Jakub Jirůtka
* Autor posudku musí být učitel, který je vedoucím nebo oponentem práce.
31 5 Jakub Jirůtka
* Jeden učitel může k dané práci zadat nejvýše jeden posudek.
32 5 Jakub Jirůtka
33 5 Jakub Jirůtka
34 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}
35 1 Jakub Jirůtka
36 1 Jakub Jirůtka
Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.
37 1 Jakub Jirůtka
38 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}
39 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
40 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
41 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
42 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
43 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
44 6 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
45 1 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
47 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /thesesReviews/{id}/file
48 1 Jakub Jirůtka
49 1 Jakub Jirůtka
Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.
50 1 Jakub Jirůtka
51 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
52 4 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/pdf
53 4 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
54 6 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
55 4 Jakub Jirůtka
56 4 Jakub Jirůtka
57 4 Jakub Jirůtka
h2. PUT /thesesReviews/{id}/file
58 4 Jakub Jirůtka
59 4 Jakub Jirůtka
Nahraje PDF soubor s posudkem.
60 4 Jakub Jirůtka
61 4 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
62 4 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* application/pdf
63 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
64 6 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)
65 5 Jakub Jirůtka
66 5 Jakub Jirůtka
67 5 Jakub Jirůtka
h2. DELETE /thesesReviews/{id}/file
68 5 Jakub Jirůtka
69 5 Jakub Jirůtka
Smaže PDF soubor s posudkem.
70 5 Jakub Jirůtka
71 5 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
72 5 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
73 5 Jakub Jirůtka
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)