ThesisReview » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 03/27/2017 05:36 PM
Add documentUrl

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Posudek závěrečné práce
2 1 Jakub Jirůtka
3 2 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[ThesesReviews#GET-thesesReviewsid|/thesesReviews/{id}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:thesisReview
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 3 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor |_(sortable). Český název  |_. Datový typ   |_. Omezení     |_. Popis      |
8 3 Jakub Jirůtka
| thesis          | závěrečná práce      | ➞[[Thesis]]    | NN(NotNull)    | |
9 3 Jakub Jirůtka
| author          | autor posudku       | ➞[[Teacher]]   | NN(NotNull)    | |
10 3 Jakub Jirůtka
| proposedGrade       | návrh klasifikace     | string      |          | Známka na stupnici A-F |
11 3 Jakub Jirůtka
| documentUrl        | URL dokumentu       | string      |          | PDF dokument s textem posudku |