Vocabulary » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 06/26/2011 09:10 PM
přidány neběžné pojmy z výčtových typů

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Slovníček pojmů
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Na této stránce najdete slovníček všech pojmů používaných v KOSapi.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
Na ČVUT bohužel neexistuje žádný jednotný slovníček anglických překladů univerzitních pojmů a v podstatě co web, to jiný překlad (i v rámci jedné fakulty). Všechny překlady jsem si proto musel sesbírat z různých školních webů, vybrat nejvhodnější, případně vymyslet vlastní. Jak jsem později zjistil, některé pojmy se překládají velmi problematicky, protože ve školství anglicky mluvících zemí neexistují nebo mají odlišný význam.
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
_Pokud by vám některý překlad připadal špatný či matoucí, navrhněte prosím lepší._
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
|_.Element|_.Český název|_.Anglický název|
11 1 Jakub Jirůtka
|abbrev | zkratka | |
12 1 Jakub Jirůtka
|academicTitle | plánovaný titul | |
13 1 Jakub Jirůtka
|advisedCredits | doporučený počet kreditů | |
14 1 Jakub Jirůtka
|advisedSemester | doporučený semestr | |
15 1 Jakub Jirůtka
|allowedEnrollmentCount | povolený počet zapsání | |
16 1 Jakub Jirůtka
|approvalDate | datum schválení | |
17 1 Jakub Jirůtka
|approved | schválený | |
18 2 Jakub Jirůtka
|atelier | ateliér | |
19 2 Jakub Jirůtka
|bachelor | bakalářské | |
20 1 Jakub Jirůtka
|branche | studijní obor | |
21 1 Jakub Jirůtka
|capacity | kapacita | |
22 1 Jakub Jirůtka
|capacityOverfill | překročení kapacity | |
23 1 Jakub Jirůtka
|classesLang | jazyk výuky | |
24 1 Jakub Jirůtka
|classesTypes | metody výuky | |
25 1 Jakub Jirůtka
|code | kód | |
26 1 Jakub Jirůtka
|completion | způsob zakončení | |
27 2 Jakub Jirůtka
|consultation | konzultace | |
28 1 Jakub Jirůtka
|coordinator | koordinátor | |
29 1 Jakub Jirůtka
|course | předmět | |
30 1 Jakub Jirůtka
|coursesGroup | skupina předmětů | |
31 1 Jakub Jirůtka
|coursesMaxLimit | maximální počet předmětů | |
32 1 Jakub Jirůtka
|coursesMinLimit | minimální počet předmětů | |
33 2 Jakub Jirůtka
|credit | zápočet | |
34 2 Jakub Jirůtka
|clfd_credit | klasifikovaný zápočet | |
35 1 Jakub Jirůtka
|credits | kredity | |
36 1 Jakub Jirůtka
|creditsMaxLimit | maximální počet kreditů | |
37 1 Jakub Jirůtka
|creditsMinLimit | minimální počet kreditů | |
38 1 Jakub Jirůtka
|currentSemester | aktuální semestr | |
39 1 Jakub Jirůtka
|date | datum | |
40 1 Jakub Jirůtka
|department | katedra | |
41 1 Jakub Jirůtka
|description | popis | |
42 1 Jakub Jirůtka
|diplomaName | oficiální název | |
43 2 Jakub Jirůtka
|distance | dálkové | |
44 2 Jakub Jirůtka
|doctoral | doktorské | |
45 1 Jakub Jirůtka
|editor | editor | |
46 1 Jakub Jirůtka
|email | e-mail | |
47 1 Jakub Jirůtka
|endDate | datum ukončení | |
48 2 Jakub Jirůtka
|exam | zkouška | |
49 1 Jakub Jirůtka
|examiner | zkoušející | |
50 1 Jakub Jirůtka
|extern | externista | |
51 1 Jakub Jirůtka
|faculty | fakulta | |
52 1 Jakub Jirůtka
|firstName | křestní jméno | |
53 1 Jakub Jirůtka
|followup | navazující | |
54 2 Jakub Jirůtka
|fulltime | prezenční | |
55 1 Jakub Jirůtka
|fullName | jméno | |
56 1 Jakub Jirůtka
|groupRole | role skupiny | |
57 1 Jakub Jirůtka
|guarantor | garant | |
58 1 Jakub Jirůtka
|instructor | cvičící | |
59 2 Jakub Jirůtka
|internship | stáž | |
60 1 Jakub Jirůtka
|keywords | klíčová slova | |
61 2 Jakub Jirůtka
|laboratory | laboratoř | |
62 1 Jakub Jirůtka
|lastName | příjmení | |
63 2 Jakub Jirůtka
|lecture | přednáška | |
64 1 Jakub Jirůtka
|lecturer | přednášející | |
65 1 Jakub Jirůtka
|lecturesContents | osnova přednášek | |
66 2 Jakub Jirůtka
|lifelong | celoživotní | |
67 1 Jakub Jirůtka
|literature | literatura | |
68 2 Jakub Jirůtka
|master | magisterské | |
69 1 Jakub Jirůtka
|name | název | |
70 1 Jakub Jirůtka
|nextSemester | příští semestr | |
71 1 Jakub Jirůtka
|note | poznámka | |
72 1 Jakub Jirůtka
|objectives | cíle | |
73 1 Jakub Jirůtka
|occupied | obsazeno | |
74 1 Jakub Jirůtka
|openForAdmission | otevřený pro přijímačky | |
75 1 Jakub Jirůtka
|orgUnit | středisko | |
76 1 Jakub Jirůtka
|parent | nadřízené | |
77 2 Jakub Jirůtka
|parttime | kombinované | |
78 1 Jakub Jirůtka
|personalNumber | osobní číslo | |
79 1 Jakub Jirůtka
|phone | telefon | |
80 1 Jakub Jirůtka
|programme | studijní program | |
81 1 Jakub Jirůtka
|programmeType | typ programu | |
82 2 Jakub Jirůtka
|project | projekt | |
83 2 Jakub Jirůtka
|proposed | navržený | |
84 2 Jakub Jirůtka
|proseminar | proseminář | |
85 2 Jakub Jirůtka
|pt_course | TVK | |
86 1 Jakub Jirůtka
|range | rozsah | |
87 2 Jakub Jirůtka
|rectorate | rektorát | |
88 1 Jakub Jirůtka
|requirements | požadavky | |
89 1 Jakub Jirůtka
|season | sezóna | |
90 2 Jakub Jirůtka
|self_payer | pro samoplátce (anglické) | |
91 1 Jakub Jirůtka
|semester | semestr | |
92 2 Jakub Jirůtka
|seminar | seminář | |
93 1 Jakub Jirůtka
|stageName | umělecké jméno | |
94 1 Jakub Jirůtka
|startDate | datum zahájení | |
95 1 Jakub Jirůtka
|state | stav | |
96 1 Jakub Jirůtka
|studyDuration | délka studia | |
97 1 Jakub Jirůtka
|studyForm | forma studia | |
98 1 Jakub Jirůtka
|studyPlan | studijní plán | |
99 1 Jakub Jirůtka
|superiorCourse | nadřízený předmět | |
100 1 Jakub Jirůtka
|supervisionPhDStudents | může školit doktorandy | |
101 1 Jakub Jirůtka
|teacher | vyučující | |
102 1 Jakub Jirůtka
|titlesPost | vědecké tituly | |
103 1 Jakub Jirůtka
|titlesPre | akademické tituly | |
104 2 Jakub Jirůtka
|tutorial | cvičení | |
105 1 Jakub Jirůtka
|tutorialCapacity | kapacita cvičení | |
106 1 Jakub Jirůtka
|tutorialsContents | osnova cvičení | |
107 1 Jakub Jirůtka
|unitType | typ střediska | |
108 1 Jakub Jirůtka
|unit | středisko | |
109 1 Jakub Jirůtka
|walkthrough | studijní průchod | |