Vocabulary » History » Version 8

Jakub Jirůtka, 07/23/2012 07:30 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Slovníček pojmů
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Na této stránce najdete slovníček všech pojmů používaných v KOSapi.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
Na ČVUT bohužel neexistuje žádný jednotný slovníček anglických překladů univerzitních pojmů a v podstatě co web, to jiný překlad (i v rámci jedné fakulty). Všechny překlady jsem si proto musel sesbírat z různých školních webů, vybrat nejvhodnější, případně vymyslet vlastní. Jak jsem později zjistil, některé pojmy se překládají velmi problematicky, protože ve školství anglicky mluvících zemí neexistují nebo mají odlišný význam.
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
_Pokud by vám některý překlad připadal špatný či matoucí, navrhněte prosím lepší._
8 1 Jakub Jirůtka
9 5 Jakub Jirůtka
|_(sortable).Element	|_(sortable).Český název	|_.Anglický název	|
10 5 Jakub Jirůtka
|abbrev	| zkratka	| 	|
11 5 Jakub Jirůtka
|academicTitle	| plánovaný titul	| 	|
12 5 Jakub Jirůtka
|allowedEnrollmentCount	| povolený počet zapsání	| 	|
13 5 Jakub Jirůtka
|approvalDate	| datum schválení	| 	|
14 5 Jakub Jirůtka
|approved	| schválený	| 	|
15 5 Jakub Jirůtka
|atelier	| ateliér	| 	|
16 5 Jakub Jirůtka
|bachelor	| bakalářské	| 	|
17 5 Jakub Jirůtka
|branch	| studijní obor	| 	|
18 5 Jakub Jirůtka
|cancelDeadline	| uzávěrka odhlášení	|	|
19 5 Jakub Jirůtka
|capacity	| kapacita	| 	|
20 5 Jakub Jirůtka
|capacityOverfill	| překročení kapacity	| 	|
21 5 Jakub Jirůtka
|classesLang	| jazyk výuky	| 	|
22 5 Jakub Jirůtka
|classesTypes	| metody výuky	| 	|
23 5 Jakub Jirůtka
|code	| kód	| 	|
24 5 Jakub Jirůtka
|completion	| způsob zakončení	| 	|
25 5 Jakub Jirůtka
|consultation	| konzultace	| 	|
26 5 Jakub Jirůtka
|coordinator	| koordinátor	| 	|
27 5 Jakub Jirůtka
|course	| předmět	| 	|
28 5 Jakub Jirůtka
|coursesGroup	| skupina předmětů	| 	|
29 5 Jakub Jirůtka
|coursesMaxLimit	| maximální počet předmětů	| 	|
30 5 Jakub Jirůtka
|coursesMinLimit	| minimální počet předmětů	| 	|
31 5 Jakub Jirůtka
|credit	| zápočet	| 	|
32 5 Jakub Jirůtka
|clfd_credit	| klasifikovaný zápočet	| 	|
33 5 Jakub Jirůtka
|credits	| kredity	| 	|
34 5 Jakub Jirůtka
|creditsMaxLimit	| maximální počet kreditů	| 	|
35 5 Jakub Jirůtka
|creditsMinLimit	| minimální počet kreditů	| 	|
36 5 Jakub Jirůtka
|date	| datum	| 	|
37 5 Jakub Jirůtka
|department	| katedra	| 	|
38 5 Jakub Jirůtka
|description	| popis	| 	|
39 5 Jakub Jirůtka
|diplomaName	| oficiální název	| 	|
40 5 Jakub Jirůtka
|distance	| dálkové	| 	|
41 5 Jakub Jirůtka
|divisionType	| typ střediska	| 	|
42 5 Jakub Jirůtka
|division	| středisko	| 	|
43 5 Jakub Jirůtka
|doctoral	| doktorské	| 	|
44 5 Jakub Jirůtka
|editor	| editor	| 	|
45 5 Jakub Jirůtka
|email	| e-mail	| 	|
46 5 Jakub Jirůtka
|endDate	| datum ukončení	| 	|
47 5 Jakub Jirůtka
|enrollment	| zápis (předmětu, paralelky)	|	|
48 5 Jakub Jirůtka
|exam	| zkouška	| 	|
49 5 Jakub Jirůtka
|examiner	| zkoušející	| 	|
50 5 Jakub Jirůtka
|extern	| externista	| 	|
51 5 Jakub Jirůtka
|faculty	| fakulta	| 	|
52 5 Jakub Jirůtka
|firstName	| křestní jméno	| 	|
53 5 Jakub Jirůtka
|followup	| navazující	| 	|
54 5 Jakub Jirůtka
|fulltime	| prezenční	| 	|
55 5 Jakub Jirůtka
|fullName	| jméno	| 	|
56 5 Jakub Jirůtka
|grade	| ročník (studia)	|	|
57 5 Jakub Jirůtka
|groupRole	| role skupiny	| 	|
58 5 Jakub Jirůtka
|guarantor	| garant	| 	|
59 5 Jakub Jirůtka
|instructor	| cvičící	| 	|
60 5 Jakub Jirůtka
|internship	| stáž	| 	|
61 5 Jakub Jirůtka
|keywords	| klíčová slova	| 	|
62 5 Jakub Jirůtka
|laboratory	| laboratoř	| 	|
63 5 Jakub Jirůtka
|lastName	| příjmení	| 	|
64 5 Jakub Jirůtka
|lecture	| přednáška	| 	|
65 5 Jakub Jirůtka
|lecturer	| přednášející	| 	|
66 5 Jakub Jirůtka
|lecturesContents	| osnova přednášek	| 	|
67 5 Jakub Jirůtka
|lifelong	| celoživotní	| 	|
68 5 Jakub Jirůtka
|literature	| literatura	| 	|
69 5 Jakub Jirůtka
|master	| magisterské	| 	|
70 5 Jakub Jirůtka
|name	| název	| 	|
71 5 Jakub Jirůtka
|note	| poznámka	| 	|
72 5 Jakub Jirůtka
|objectives	| cíle	| 	|
73 5 Jakub Jirůtka
|occupied	| obsazeno	| 	|
74 5 Jakub Jirůtka
|office	| kancelář	|	|
75 5 Jakub Jirůtka
|openForAdmission	| otevřený pro přijímačky	| 	|
76 5 Jakub Jirůtka
|parallel	| paralelka	|	|
77 5 Jakub Jirůtka
|parallelType	| typ paralelky (přednášková, cvičební, …) |	|
78 5 Jakub Jirůtka
|parent	| nadřízené	| 	|
79 5 Jakub Jirůtka
|parttime	| kombinované	| 	|
80 7 Jakub Jirůtka
|pathway	| studijní průchod	| 	|
81 5 Jakub Jirůtka
|personalNumber	| osobní číslo	| 	|
82 5 Jakub Jirůtka
|phone	| telefon	| 	|
83 5 Jakub Jirůtka
|programme	| studijní program	| 	|
84 5 Jakub Jirůtka
|programmeType	| typ programu	| 	|
85 5 Jakub Jirůtka
|project	| projekt	| 	|
86 5 Jakub Jirůtka
|proposed	| navržený	| 	|
87 5 Jakub Jirůtka
|proseminar	| proseminář	| 	|
88 1 Jakub Jirůtka
|pt_course	| TVK	| 	|
89 1 Jakub Jirůtka
|range	| rozsah	| 	|
90 6 Jakub Jirůtka
|recommendedCredits	| doporučený počet kreditů	| 	|
91 6 Jakub Jirůtka
|recommendedSemester	| doporučený semestr	| 	|
92 5 Jakub Jirůtka
|rectorate	| rektorát	| 	|
93 5 Jakub Jirůtka
|requirements	| požadavky	| 	|
94 5 Jakub Jirůtka
|resit	| opravný (termín)	|	|
95 5 Jakub Jirůtka
|season	| sezóna	| 	|
96 5 Jakub Jirůtka
|self_payer	| pro samoplátce (anglické)	| 	|
97 5 Jakub Jirůtka
|semester	| semestr	| 	|
98 5 Jakub Jirůtka
|seminar	| seminář	| 	|
99 5 Jakub Jirůtka
|signinDeadline	| uzávěrka odhlášení	|	|
100 5 Jakub Jirůtka
|stageName	| umělecké jméno	| 	|
101 5 Jakub Jirůtka
|startDate	| datum zahájení	| 	|
102 5 Jakub Jirůtka
|state	| stav	| 	|
103 5 Jakub Jirůtka
|studyDuration	| délka studia	| 	|
104 5 Jakub Jirůtka
|studyForm	| forma studia	| 	|
105 5 Jakub Jirůtka
|studyGroup	| studijní skupina	|	|
106 5 Jakub Jirůtka
|studyPlan	| studijní plán	| 	|
107 5 Jakub Jirůtka
|substitutes	| náhradníci	|	|
108 5 Jakub Jirůtka
|superiorCourse	| nadřízený předmět	| 	|
109 5 Jakub Jirůtka
|supervisionPhDStudents	| může školit doktorandy	| 	|
110 5 Jakub Jirůtka
|supervisor	| školitel	|	|
111 5 Jakub Jirůtka
|teacher	| vyučující	| 	|
112 5 Jakub Jirůtka
|timetable	| rozvrh	|	|
113 5 Jakub Jirůtka
|timetableSlot	| rozvrhový lístek	|	|
114 5 Jakub Jirůtka
|titlesPost	| vědecké tituly	| 	|
115 5 Jakub Jirůtka
|titlesPre	| akademické tituly	| 	|
116 5 Jakub Jirůtka
|tutorial	| cvičení	| 	|
117 5 Jakub Jirůtka
|tutorialCapacity	| kapacita cvičení	| 	|
118 5 Jakub Jirůtka
|tutorialsContents	| osnova cvičení	| 	|
119 5 Jakub Jirůtka
|role	| role	|	|
120 5 Jakub Jirůtka
|username	| uživatelské jméno	|	|
121 8 Jakub Jirůtka
122 8 Jakub Jirůtka
Částečně vychází z https://www.fel.cvut.cz/en/education/vocabularyCA.html