Changelog » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 04/08/2013 06:30 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
6 1 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
7 1 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
8 2 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)
9 3 Jakub Jirůtka
10 3 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
11 3 Jakub Jirůtka
12 3 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
13 3 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]