Rooms » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 07/12/2012 05:31 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Místnosti
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /rooms
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny místnosti.
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/rooms/
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
12 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Room]]
13 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
14 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
15 1 Jakub Jirůtka
16 1 Jakub Jirůtka
17 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /rooms/{code}
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
Vrátí místnost podle jejího kódu (tj. čísla místnosti).
20 1 Jakub Jirůtka
21 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/rooms/{code}/
22 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
23 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Room]]
24 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
25 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{code}@ číslo místnosti
26 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]