Rooms » History » Version 1

Version 1/3 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 07/12/2012 05:03 PM
aktualizace pro v3.2


Místnosti

GET /rooms

Vrátí všechny místnosti.

GET /rooms/{code}

Vrátí místnost podle jejího kódu (tj. čísla místnosti).

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/rooms/{code}
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Room
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {code} číslo místnosti
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

Also available in: PDF HTML TXT