Rooms » History » Version 2

« Previous - Version 2/3 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 07/12/2012 05:31 PM


Místnosti

GET /rooms

Vrátí všechny místnosti.

GET /rooms/{code}

Vrátí místnost podle jejího kódu (tj. čísla místnosti).

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/rooms/{code}/
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Room
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {code} číslo místnosti
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

Also available in: PDF HTML TXT