Rooms » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 08/31/2012 10:20 PM
přidána informace o rozsahu dat

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Místnosti
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 3 Jakub Jirůtka
*Rozsah dat:* úplný / záznamy pro celé ČVUT *[[data_restrictions|/?/]]*
6 3 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /rooms
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny místnosti.
11 1 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/rooms/
13 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
14 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Room]]
15 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
16 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /rooms/{code}
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
Vrátí místnost podle jejího kódu (tj. čísla místnosti).
22 1 Jakub Jirůtka
23 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/rooms/{code}/
24 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
25 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Room]]
26 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
27 1 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{code}@ číslo místnosti
28 1 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]