Changelog » History » Version 7

Jakub Jirůtka, 07/30/2013 03:38 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
6 1 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
7 1 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
8 2 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)
9 3 Jakub Jirůtka
10 3 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
11 3 Jakub Jirůtka
12 3 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
13 3 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
14 4 Jakub Jirůtka
15 4 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
16 4 Jakub Jirůtka
17 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
18 5 Jakub Jirůtka
19 5 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
20 5 Jakub Jirůtka
21 5 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
22 6 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
23 7 Jakub Jirůtka
24 7 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
25 7 Jakub Jirůtka
26 7 Jakub Jirůtka
* přidání read-write zdrojů [[Theses|témat závěrečných prací]]