Changelog » History » Version 8

Jakub Jirůtka, 03/25/2014 05:20 PM
změněno řazení od nejnovějšího po nejstarší

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
4 1 Jakub Jirůtka
5 8 Jakub Jirůtka
* přidání read-write zdrojů [[Theses|témat závěrečných prací]]
6 3 Jakub Jirůtka
7 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
8 1 Jakub Jirůtka
9 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
10 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
11 3 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
13 1 Jakub Jirůtka
14 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
15 4 Jakub Jirůtka
16 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
17 4 Jakub Jirůtka
18 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
19 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
20 5 Jakub Jirůtka
21 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
22 6 Jakub Jirůtka
23 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
24 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
25 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
26 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)