Changelog » History » Version 8

« Previous - Version 8/19 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 03/25/2014 05:20 PM
změněno řazení od nejnovějšího po nejstarší


Přehled změn

2013-07-29

2013-04-11

  • do Student přidán atribut studyTerminationReason
  • přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)

2013-04-09

  • do Exam přidán atribut termType odlišující zkouškový a zápočtový termín

2013-04-08

2013-03-25

  • do Programme přidán atribut faculty
  • do Course přidán atribut programmeType
  • do StudyPlan přidán atribut individual
  • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

Also available in: PDF HTML TXT