Changelog » History » Version 9

« Previous - Version 9/19 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 03/25/2014 05:39 PM
doplněny chybějící zápisy


Přehled změn

2014-03-25

 • Do Thesis přidán element defenseDate (datum obhájení).

2014-03-10

 • Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.

2014-03-03

2014-02-17

 • V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří nemají vztah s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
 • Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.

2013-11-04

 • Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.

2013-10-02

 • Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.

2013-09-30

2013-11-04

2013-07-29

2013-04-11

 • do Student přidán atribut studyTerminationReason
 • přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)

2013-04-09

 • do Exam přidán atribut termType odlišující zkouškový a zápočtový termín

2013-04-08

2013-03-25

 • do Programme přidán atribut faculty
 • do Course přidán atribut programmeType
 • do StudyPlan přidán atribut individual
 • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

Also available in: PDF HTML TXT