Metoda výuky

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
ATELIER ateliér Atelier A
BLOCK bloková výuka Block Teaching B
CONSULTATION konzultace Consultation K
LABORATORY laboratoř Laboratory L
LECTURE přednáška Lecture P
PROJECT projekt Project PR
PROJECT_INDV projekt (individuální) Project (individual) PRI
PROJECT_TEAM projekt (týmový) Project (team) PRT
PROSEMINAR proseminář Proseminar R
PT_COURSE Kurz TV Physical Education Course TVK
SEMINAR seminář Seminar S
TUTORIAL cvičení Tutorial C
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT