Způsob zakončení předmětu

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
CLFD_CREDIT klasifikovaný zápočet Graded Assessment KZ
CREDIT zápočet Assessment Z
CREDIT_EXAM zápočet a zkouška Assessment + Examination Z,ZK
DEFENCE obhajoba Defence O
EXAM zkouška Exam Z
NOTHING nic Nothing NIC
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT