Stav předmětu

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
PROPOSED navržený Proposed N
APPROVED schválený Approved S
OPEN vypsaný (otevřený) Open V
CLOSED uzavřený (zrušený) Closed U
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT