Typ organizační jednotky (střediska)

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název
RECTORATE rektorát Rectorate
FACULTY fakulta Faculty
DEPARTMENT katedra Department
INSTITUTE institut Institute
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Institut se v KOSu se nazývá „podkatedra“, ale v hiearchii středisek není pod katedrou, nýbrž pod fakultou.

Also available in: PDF HTML TXT