Uživatelé KOSapi

Následující seznam obsahuje pouze lokální účty vedené v KOSapi 3.2, nejsou zde uvedeny historické účty. Také nutno vzít v potaz, že KOSapi je napojené na fakultní LDAP, takže ho může využívat kterýkoli člen akademické obce i bez speciálního účtu. Jde tedy spíše o seznam známých projektů, které KOSapi využívají.

ID Projekt / účel Garant projektu Vývojář Instance Datum založení v3.2+ only
uvazky Podpora tvorby uživatelských úvazků Michal Valenta Jan Toman FIT 10. 10. 2011
eduxanketa Edux / anketa Tomáš Kadlec Martin Babický FIT 8. 3. 2012
iim Zdeněk Trávníček FEL 30. 3. 2012
is_edumsg Messaging Tomáš Černý Václav Chalupa FIT, FEL 24. 4. 2012
webisport Portál / webis portlet Pavel Kordík Zdeněk Tuháček FIT 9. 5. 2012
13135web Web katedry 13135 Martin Samek Green Michal Kaňka FEL 17. 7. 2012
openidm OpenIDM / synchronizace skupin Tomáš Kadlec Tomáš Kadlec FIT 6. 8. 2012
edux Edux / dashboard aj Tomáš Kadlec Petr Kopčák FIT 6. 8. 2012
bpm Závěrečné práce / procesy v IBM BPM Pavel Kordík Daniel Matocha FIT 22. 8. 2012
chiliproject ChiliProject ICT / synchronizace skupin a rolí Tomáš Kadlec Tomáš Srna FIT, FEL 3. 9. 2012
uk_cvut Ústřední knihovna ČVUT Illona Trtíková Marek Feuermann FIT, FEL 19. 9. 2012
bd ?? Jiří Chludil FIT 2. 10. 2012
navigator Navigátor studia Jiří Chludil FIT 2. 10. 2012
bozp Portál BOZP Jiří Chludil FIT 2. 10. 2012
is_rozvrh Portál / portlet pro zobrazení rozvrhu Tomáš Černý Martin Burian FIT, FEL 12. 10. 2012
13136web Web katedry 13136 Ondřej Macek Jiří Málek FEL 15. 11. 2012
doubek Projekt pro PVS na FJFI (repositář) Jan Doubek FIT 22. 11. 2012
kosanda Android klient pro rozvrhy Andrej Palička FIT 6. 12. 2012
statistiky Statistické zpracování studijních výsledků Karel Klouda Martin Konečný FIT 6. 1. 2013
dochnacvi DochNaCvi / Systém pro evidenci docházky a náhradníků na cvičení Zdeněk Rybola Tomáš Pecka FIT 28. 2. 2013
courseware CourseWare Tomáš Svoboda Daniel Večerka FEL 20. 3. 2013
e-courses English Courses / Vyhledávání anglických předmětů Tomáš Svoboda Daniel Večerka FEL 28. 3. 2013
rozvrhar Rozvrhář / generování optimálního rozvrhu (SP1) Adam Plánský FIT, FEL 20. 4. 2013
sprava-projektu Systém pro správu a zadávání školních projektů Ondřej Macek Viktor Souček FEL 20. 4. 2013
dwh Datový sklad Michal Valenta Stanislav Kuznetsov FIT 20. 4. 2013
dp-sabol Účet pro potřeby diplomové práce Jakub Jirůtka Michal Sabol FIT 20. 4. 2013
openfire OpenFire – Chat plugin / Synchronizace skupin Pavel Kordík Marcel Mika FIT 22. 4. 2013
timetable Služba pro organizaci času na fakultě Tomáš Kalvoda, Jakub Jirutka Tibor Szolár FIT 17. 5. 2013

Also available in: PDF HTML TXT