Typ paralelky

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
LABORATORY laboratoř Laboratory L
LECTURE přednáška Lecture P
TUTORIAL cvičení Tutorial C
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT