Pohlaví

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
MALE muž Male M
FEMALE žena Female Z
UNDEFINED neurčeno Undefined

Also available in: PDF HTML TXT