Pohlaví

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
MALE muž Male M
FEMALE žena Female Z
UNDEFINED neurčeno Undefined

Také k dispozici: PDF HTML TXT