Stav studia

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
ACTIVE aktivní Active S
INTERRUPTED přerušené Interrupted P
CLOSED uzavřené Closed K
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT