Důvod ukončení studia

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
GRADUATION úspěšné vykonání zkoušky 01
WITHDRAW zanechání studia 02
NONCOMPLIANCE nesplnění studijního programu 03
ACCREDITATION_REVOKED odnětí akreditace 04
ACCREDITATION_EXPIRED zánik akreditace 05
EXPULSION_PAR_65 vyloučení podle par. 65 06
EXPULSION_PAR_67 vyloučení podle par. 67 07
DEATH úmrtí 08
TRANSFER_TO_OTHER_FACULTY přestup na jinou fakultu 09
UNDEFINED nedefinovaný -

Also available in: PDF HTML TXT