Teachers » History » Version 10

Jakub Jirůtka, 11/10/2014 06:40 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny vyučující.
8 1 Jakub Jirůtka
9 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/
10 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
12 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
13 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
16 3 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}
17 1 Jakub Jirůtka
18 8 Jakub Jirůtka
Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/123456).
19 1 Jakub Jirůtka
20 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username} | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}
21 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
22 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
23 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
24 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
25 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
26 5 Jakub Jirůtka
27 5 Jakub Jirůtka
28 5 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/courses
29 5 Jakub Jirůtka
30 6 Jakub Jirůtka
Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem [[URLParameters#sem|sem]]. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem _roles_, který přijímá hodnoty _lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor_ nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu _nebo_).
31 5 Jakub Jirůtka
32 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/courses | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/courses
33 5 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
34 5 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Course]]
35 5 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
36 5 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
37 6 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* roles, [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
38 7 Jakub Jirůtka
39 7 Jakub Jirůtka
40 7 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/parallels
41 7 Jakub Jirůtka
42 7 Jakub Jirůtka
Vrátí paralelky, které vyučující přednáší nebo cvičí pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [[URLParameters#sem|sem]], c) nebo pro všechny semestry (parametr _sem=none_).
43 7 Jakub Jirůtka
44 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/parallels | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/parallels
45 7 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
46 7 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Parallel]]
47 7 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
48 7 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
49 9 Jakub Jirůtka
50 9 Jakub Jirůtka
51 9 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/exams
52 9 Jakub Jirůtka
53 9 Jakub Jirůtka
Vrátí zkoušky, které vyučující vypsal pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [[URLParameters#sem|sem]], c) nebo pro všechny semestry (parametr _sem=none_).
54 9 Jakub Jirůtka
55 9 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/exams | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/exams
56 9 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
57 9 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Exam]]
58 9 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
59 9 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]