Teachers » History » Version 5

« Previous - Version 5/11 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/31/2012 10:37 PM
přidán zdroj /teachers/{..}/courses


Vyučující

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{usernameOrId}

Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/id-123456).

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username} | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: Teacher
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
 • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

GET /teachers/{usernameOrId}/courses

Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem role, který přijímá hodnoty lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu nebo).

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/courses | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}/courses
 • Typ zdroje: Atom Feed
 • Typ obsahu: Course
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
 • Parametry: role, sem, fields, lang, limit, locEnums, multilang, offset, orderBy, query

Also available in: PDF HTML TXT