Teachers » History » Version 4

« Previous - Version 4/11 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/31/2012 10:22 PM
přidána informace o rozsahu dat


Vyučující

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{usernameOrId}

Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/id-123456).

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username} | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Teacher
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

Also available in: PDF HTML TXT