Teachers » History » Version 11

Jakub Jirůtka, 12/03/2014 09:20 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny vyučující.
8 1 Jakub Jirůtka
9 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/
10 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
11 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
12 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
13 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
16 3 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}
17 1 Jakub Jirůtka
18 8 Jakub Jirůtka
Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/123456).
19 1 Jakub Jirůtka
20 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username} | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}
21 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
22 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
23 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
24 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
25 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
26 5 Jakub Jirůtka
27 5 Jakub Jirůtka
28 5 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/courses
29 5 Jakub Jirůtka
30 6 Jakub Jirůtka
Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem [[URLParameters#sem|sem]]. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem _roles_, který přijímá hodnoty _lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor_ nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu _nebo_).
31 5 Jakub Jirůtka
32 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/courses | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/courses
33 5 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
34 5 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Course]]
35 5 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
36 5 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
37 6 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* roles, [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
38 7 Jakub Jirůtka
39 7 Jakub Jirůtka
40 7 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/parallels
41 7 Jakub Jirůtka
42 7 Jakub Jirůtka
Vrátí paralelky, které vyučující přednáší nebo cvičí pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [[URLParameters#sem|sem]], c) nebo pro všechny semestry (parametr _sem=none_).
43 7 Jakub Jirůtka
44 8 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/parallels | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/parallels
45 7 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
46 7 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Parallel]]
47 7 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
48 7 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
49 9 Jakub Jirůtka
50 9 Jakub Jirůtka
51 9 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/exams
52 9 Jakub Jirůtka
53 9 Jakub Jirůtka
Vrátí zkoušky, které vyučující vypsal pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [[URLParameters#sem|sem]], c) nebo pro všechny semestry (parametr _sem=none_).
54 9 Jakub Jirůtka
55 9 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/exams | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/exams
56 9 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
57 9 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Exam]]
58 9 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
59 9 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
60 11 Jakub Jirůtka
61 11 Jakub Jirůtka
62 11 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/timetable
63 11 Jakub Jirůtka
64 11 Jakub Jirůtka
Vrátí tzv. „omezení vyučujícího“ pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [[URLParameters#sem|sem]], c) nebo pro všechny semestry (parametr _sem=none_). Jde o časové sloty v rozvrhu, které si vyučující rezervuje na jiné akce než výuku předmětu (např. konzultační hodiny, účast na jednáních výzkumné skupiny apod.) Slouží především jako informace pro rozvrháře.
65 11 Jakub Jirůtka
66 11 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/timetable | {{base_url}}/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/timetable
67 11 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
68 11 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[TeacherTimetableSlot]]
69 11 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
70 11 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]