Teachers » History » Version 4

Jakub Jirůtka, 08/31/2012 10:22 PM
přidána informace o rozsahu dat

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 4 Jakub Jirůtka
*Rozsah dat:* omezený / záznamy pro danou fakultu *[[data_restrictions|/?/]]*
6 4 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny vyučující.
11 1 Jakub Jirůtka
12 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/
13 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
14 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
15 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
16 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
19 3 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}
20 1 Jakub Jirůtka
21 3 Jakub Jirůtka
Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/id-123456).
22 1 Jakub Jirůtka
23 3 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username} | {{base_url}}/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}
24 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
25 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
26 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
27 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
28 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]