Changelog » History » Version 10

Jakub Jirůtka, 03/25/2014 08:29 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
4 9 Jakub Jirůtka
5 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
6 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
7 9 Jakub Jirůtka
8 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
9 9 Jakub Jirůtka
10 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
11 9 Jakub Jirůtka
12 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
13 9 Jakub Jirůtka
14 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
15 9 Jakub Jirůtka
16 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
17 9 Jakub Jirůtka
18 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
19 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
20 9 Jakub Jirůtka
21 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
22 9 Jakub Jirůtka
23 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
24 9 Jakub Jirůtka
25 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
26 9 Jakub Jirůtka
27 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
28 9 Jakub Jirůtka
29 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
30 9 Jakub Jirůtka
31 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
32 9 Jakub Jirůtka
33 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
34 9 Jakub Jirůtka
35 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
36 9 Jakub Jirůtka
37 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
38 1 Jakub Jirůtka
39 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
40 3 Jakub Jirůtka
41 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
42 1 Jakub Jirůtka
43 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
44 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
45 3 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
47 1 Jakub Jirůtka
48 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
49 4 Jakub Jirůtka
50 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
51 4 Jakub Jirůtka
52 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
53 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
54 5 Jakub Jirůtka
55 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
56 6 Jakub Jirůtka
57 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
58 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
59 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
60 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)