Changelog » History » Version 11

Jakub Jirůtka, 03/26/2014 09:39 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
4 11 Jakub Jirůtka
5 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
6 11 Jakub Jirůtka
7 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
8 9 Jakub Jirůtka
9 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
10 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
11 9 Jakub Jirůtka
12 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
13 9 Jakub Jirůtka
14 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
15 9 Jakub Jirůtka
16 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
17 9 Jakub Jirůtka
18 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
19 9 Jakub Jirůtka
20 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
21 9 Jakub Jirůtka
22 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
23 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
24 9 Jakub Jirůtka
25 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
26 9 Jakub Jirůtka
27 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
28 9 Jakub Jirůtka
29 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
30 9 Jakub Jirůtka
31 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
32 9 Jakub Jirůtka
33 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
34 9 Jakub Jirůtka
35 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
36 9 Jakub Jirůtka
37 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
38 9 Jakub Jirůtka
39 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
40 9 Jakub Jirůtka
41 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
42 1 Jakub Jirůtka
43 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
44 3 Jakub Jirůtka
45 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
46 1 Jakub Jirůtka
47 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
48 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
49 3 Jakub Jirůtka
50 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
51 1 Jakub Jirůtka
52 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
53 4 Jakub Jirůtka
54 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
55 4 Jakub Jirůtka
56 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
57 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
58 5 Jakub Jirůtka
59 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
60 6 Jakub Jirůtka
61 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
62 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
63 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
64 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)