Changelog » History » Version 12

Jakub Jirůtka, 05/06/2014 02:52 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
4 12 Jakub Jirůtka
5 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
6 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
7 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
8 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
9 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
10 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
11 12 Jakub Jirůtka
12 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
13 12 Jakub Jirůtka
14 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
15 12 Jakub Jirůtka
16 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
17 11 Jakub Jirůtka
18 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
19 11 Jakub Jirůtka
20 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
21 9 Jakub Jirůtka
22 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
23 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
24 9 Jakub Jirůtka
25 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
26 9 Jakub Jirůtka
27 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
28 9 Jakub Jirůtka
29 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
30 9 Jakub Jirůtka
31 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
32 9 Jakub Jirůtka
33 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
34 9 Jakub Jirůtka
35 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
36 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
37 9 Jakub Jirůtka
38 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
39 9 Jakub Jirůtka
40 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
41 9 Jakub Jirůtka
42 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
43 9 Jakub Jirůtka
44 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
45 9 Jakub Jirůtka
46 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
47 9 Jakub Jirůtka
48 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
49 9 Jakub Jirůtka
50 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
51 9 Jakub Jirůtka
52 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
53 9 Jakub Jirůtka
54 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
55 1 Jakub Jirůtka
56 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
57 3 Jakub Jirůtka
58 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
59 1 Jakub Jirůtka
60 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
61 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
62 3 Jakub Jirůtka
63 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
64 1 Jakub Jirůtka
65 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
66 4 Jakub Jirůtka
67 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
68 4 Jakub Jirůtka
69 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
70 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
71 5 Jakub Jirůtka
72 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
73 6 Jakub Jirůtka
74 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
75 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
76 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
77 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)