Changelog » History » Version 15

Jakub Jirůtka, 11/10/2014 06:56 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 15 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-10
4 15 Jakub Jirůtka
5 15 Jakub Jirůtka
* Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.
6 15 Jakub Jirůtka
7 14 Jakub Jirůtka
h2. 2014-07-24
8 14 Jakub Jirůtka
9 14 Jakub Jirůtka
* Opravena „detekce“ externího předmětu.
10 14 Jakub Jirůtka
11 13 Jakub Jirůtka
h2. 2014-06-24
12 13 Jakub Jirůtka
13 13 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.
14 13 Jakub Jirůtka
15 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
16 12 Jakub Jirůtka
17 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
18 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
19 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
20 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
21 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
22 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
23 12 Jakub Jirůtka
24 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
25 12 Jakub Jirůtka
26 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
27 12 Jakub Jirůtka
28 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
29 11 Jakub Jirůtka
30 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
31 11 Jakub Jirůtka
32 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
33 9 Jakub Jirůtka
34 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
35 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
36 9 Jakub Jirůtka
37 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
38 9 Jakub Jirůtka
39 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
40 9 Jakub Jirůtka
41 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
42 9 Jakub Jirůtka
43 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
44 9 Jakub Jirůtka
45 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
46 9 Jakub Jirůtka
47 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
48 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
49 9 Jakub Jirůtka
50 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
51 9 Jakub Jirůtka
52 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
53 9 Jakub Jirůtka
54 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
55 9 Jakub Jirůtka
56 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
57 9 Jakub Jirůtka
58 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
59 9 Jakub Jirůtka
60 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
61 9 Jakub Jirůtka
62 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
63 9 Jakub Jirůtka
64 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
65 9 Jakub Jirůtka
66 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
67 1 Jakub Jirůtka
68 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
69 3 Jakub Jirůtka
70 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
71 1 Jakub Jirůtka
72 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
73 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
74 3 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
76 1 Jakub Jirůtka
77 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
78 4 Jakub Jirůtka
79 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
80 4 Jakub Jirůtka
81 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
82 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
83 5 Jakub Jirůtka
84 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
85 6 Jakub Jirůtka
86 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
87 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
88 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
89 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)