Changelog » History » Version 16

Jakub Jirůtka, 12/03/2014 09:29 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-03
4 16 Jakub Jirůtka
5 16 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s databázovým řazením záznamů obsahujících diakritiku (snad už definitivně).
6 16 Jakub Jirůtka
7 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-13
8 16 Jakub Jirůtka
9 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdtimetable|/teachers/{}/timetable]] poskytující tzv. „omezení vyučujícího“ (aka rozvrhové lístky typu „jiné“).
10 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Students#GET-studentsstudyCodeOrIdexams|/students/{}/exams]] pro přímočařejší přístup k zapsaným zkouškám studenta.
11 16 Jakub Jirůtka
12 15 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-10
13 15 Jakub Jirůtka
14 15 Jakub Jirůtka
* Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.
15 15 Jakub Jirůtka
16 14 Jakub Jirůtka
h2. 2014-07-24
17 14 Jakub Jirůtka
18 14 Jakub Jirůtka
* Opravena „detekce“ externího předmětu.
19 14 Jakub Jirůtka
20 13 Jakub Jirůtka
h2. 2014-06-24
21 13 Jakub Jirůtka
22 13 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.
23 13 Jakub Jirůtka
24 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
25 12 Jakub Jirůtka
26 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
27 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
28 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
29 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
30 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
31 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
32 12 Jakub Jirůtka
33 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
34 12 Jakub Jirůtka
35 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
36 12 Jakub Jirůtka
37 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
38 11 Jakub Jirůtka
39 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
40 11 Jakub Jirůtka
41 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
42 9 Jakub Jirůtka
43 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
44 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
45 9 Jakub Jirůtka
46 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
47 9 Jakub Jirůtka
48 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
49 9 Jakub Jirůtka
50 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
51 9 Jakub Jirůtka
52 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
53 9 Jakub Jirůtka
54 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
55 9 Jakub Jirůtka
56 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
57 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
58 9 Jakub Jirůtka
59 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
60 9 Jakub Jirůtka
61 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
62 9 Jakub Jirůtka
63 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
64 9 Jakub Jirůtka
65 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
66 9 Jakub Jirůtka
67 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
68 9 Jakub Jirůtka
69 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
70 9 Jakub Jirůtka
71 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
72 9 Jakub Jirůtka
73 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
74 9 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
76 1 Jakub Jirůtka
77 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
78 3 Jakub Jirůtka
79 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
80 1 Jakub Jirůtka
81 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
82 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
83 3 Jakub Jirůtka
84 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
85 1 Jakub Jirůtka
86 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
87 4 Jakub Jirůtka
88 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
89 4 Jakub Jirůtka
90 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
91 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
92 5 Jakub Jirůtka
93 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
94 6 Jakub Jirůtka
95 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
96 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
97 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
98 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)