Changelog » History » Version 17

Jakub Jirůtka, 12/08/2014 09:02 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 17 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-08
4 17 Jakub Jirůtka
5 17 Jakub Jirůtka
* Zdroje [[Semesters#GET-semestersprev|/semesters/prev]] a [[Semesters#GET-semestersnext|/semesters/next]] upraveny tak, aby vracely skutečný předchozí, resp. následující semestr (namísto semestrů určených KOS parametry PREVSEM, resp. AKTSEM2).
6 17 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Parameters#GET-parameters|/parameters]] vracející parametry KOSu.
7 17 Jakub Jirůtka
8 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-03
9 16 Jakub Jirůtka
10 16 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s databázovým řazením záznamů obsahujících diakritiku (snad už definitivně).
11 16 Jakub Jirůtka
12 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-13
13 16 Jakub Jirůtka
14 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdtimetable|/teachers/{}/timetable]] poskytující tzv. „omezení vyučujícího“ (aka rozvrhové lístky typu „jiné“).
15 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Students#GET-studentsstudyCodeOrIdexams|/students/{}/exams]] pro přímočařejší přístup k zapsaným zkouškám studenta.
16 16 Jakub Jirůtka
17 15 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-10
18 15 Jakub Jirůtka
19 15 Jakub Jirůtka
* Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.
20 15 Jakub Jirůtka
21 14 Jakub Jirůtka
h2. 2014-07-24
22 14 Jakub Jirůtka
23 14 Jakub Jirůtka
* Opravena „detekce“ externího předmětu.
24 14 Jakub Jirůtka
25 13 Jakub Jirůtka
h2. 2014-06-24
26 13 Jakub Jirůtka
27 13 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.
28 13 Jakub Jirůtka
29 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
30 12 Jakub Jirůtka
31 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
32 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
33 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
34 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
35 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
36 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
37 12 Jakub Jirůtka
38 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
39 12 Jakub Jirůtka
40 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
41 12 Jakub Jirůtka
42 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
43 11 Jakub Jirůtka
44 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
45 11 Jakub Jirůtka
46 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
47 9 Jakub Jirůtka
48 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
49 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
50 9 Jakub Jirůtka
51 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
52 9 Jakub Jirůtka
53 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
54 9 Jakub Jirůtka
55 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
56 9 Jakub Jirůtka
57 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
58 9 Jakub Jirůtka
59 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
60 9 Jakub Jirůtka
61 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
62 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
63 9 Jakub Jirůtka
64 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
65 9 Jakub Jirůtka
66 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
67 9 Jakub Jirůtka
68 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
69 9 Jakub Jirůtka
70 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
71 9 Jakub Jirůtka
72 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
73 9 Jakub Jirůtka
74 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
75 9 Jakub Jirůtka
76 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
77 9 Jakub Jirůtka
78 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
79 9 Jakub Jirůtka
80 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
81 1 Jakub Jirůtka
82 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
83 3 Jakub Jirůtka
84 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
85 1 Jakub Jirůtka
86 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
87 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
88 3 Jakub Jirůtka
89 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
90 1 Jakub Jirůtka
91 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
92 4 Jakub Jirůtka
93 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
94 4 Jakub Jirůtka
95 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
96 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
97 5 Jakub Jirůtka
98 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
99 6 Jakub Jirůtka
100 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
101 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
102 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
103 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)