Changelog » History » Version 18

Jakub Jirůtka, 05/15/2015 04:10 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 18 Jakub Jirůtka
h2. 2015-04-22
4 18 Jakub Jirůtka
5 18 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidány elementy keywords, lang a summary.
6 18 Jakub Jirůtka
7 18 Jakub Jirůtka
h2. 2015-03-26
8 18 Jakub Jirůtka
9 18 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav _FAILED_.
10 18 Jakub Jirůtka
11 17 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-08
12 17 Jakub Jirůtka
13 17 Jakub Jirůtka
* Zdroje [[Semesters#GET-semestersprev|/semesters/prev]] a [[Semesters#GET-semestersnext|/semesters/next]] upraveny tak, aby vracely skutečný předchozí, resp. následující semestr (namísto semestrů určených KOS parametry PREVSEM, resp. AKTSEM2).
14 17 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Parameters#GET-parameters|/parameters]] vracející parametry KOSu.
15 17 Jakub Jirůtka
16 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-03
17 16 Jakub Jirůtka
18 16 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s databázovým řazením záznamů obsahujících diakritiku (snad už definitivně).
19 16 Jakub Jirůtka
20 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-13
21 16 Jakub Jirůtka
22 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdtimetable|/teachers/{}/timetable]] poskytující tzv. „omezení vyučujícího“ (aka rozvrhové lístky typu „jiné“).
23 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Students#GET-studentsstudyCodeOrIdexams|/students/{}/exams]] pro přímočařejší přístup k zapsaným zkouškám studenta.
24 16 Jakub Jirůtka
25 15 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-10
26 15 Jakub Jirůtka
27 15 Jakub Jirůtka
* Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.
28 15 Jakub Jirůtka
29 14 Jakub Jirůtka
h2. 2014-07-24
30 14 Jakub Jirůtka
31 14 Jakub Jirůtka
* Opravena „detekce“ externího předmětu.
32 14 Jakub Jirůtka
33 13 Jakub Jirůtka
h2. 2014-06-24
34 13 Jakub Jirůtka
35 13 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.
36 13 Jakub Jirůtka
37 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
38 12 Jakub Jirůtka
39 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
40 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
41 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
42 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
43 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
44 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
45 12 Jakub Jirůtka
46 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
47 12 Jakub Jirůtka
48 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
49 12 Jakub Jirůtka
50 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
51 11 Jakub Jirůtka
52 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
53 11 Jakub Jirůtka
54 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
55 9 Jakub Jirůtka
56 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
57 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
58 9 Jakub Jirůtka
59 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
60 9 Jakub Jirůtka
61 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
62 9 Jakub Jirůtka
63 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
64 9 Jakub Jirůtka
65 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
66 9 Jakub Jirůtka
67 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
68 9 Jakub Jirůtka
69 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
70 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
71 9 Jakub Jirůtka
72 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
73 9 Jakub Jirůtka
74 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
75 9 Jakub Jirůtka
76 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
77 9 Jakub Jirůtka
78 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
79 9 Jakub Jirůtka
80 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
81 9 Jakub Jirůtka
82 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
83 9 Jakub Jirůtka
84 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
85 9 Jakub Jirůtka
86 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
87 9 Jakub Jirůtka
88 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
89 1 Jakub Jirůtka
90 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
91 3 Jakub Jirůtka
92 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
93 1 Jakub Jirůtka
94 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
95 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
96 3 Jakub Jirůtka
97 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
98 1 Jakub Jirůtka
99 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
100 4 Jakub Jirůtka
101 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
102 4 Jakub Jirůtka
103 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
104 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
105 5 Jakub Jirůtka
106 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
107 6 Jakub Jirůtka
108 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
109 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
110 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
111 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)