Changelog » History » Version 19

Jakub Jirůtka, 05/25/2015 02:26 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 19 Jakub Jirůtka
h2. 2015-05-15
4 19 Jakub Jirůtka
5 19 Jakub Jirůtka
* Do [[Exam]] přidán element _examiners_.
6 19 Jakub Jirůtka
7 18 Jakub Jirůtka
h2. 2015-04-22
8 18 Jakub Jirůtka
9 18 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidány elementy keywords, lang a summary.
10 18 Jakub Jirůtka
11 18 Jakub Jirůtka
h2. 2015-03-26
12 18 Jakub Jirůtka
13 18 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav _FAILED_.
14 18 Jakub Jirůtka
15 17 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-08
16 17 Jakub Jirůtka
17 17 Jakub Jirůtka
* Zdroje [[Semesters#GET-semestersprev|/semesters/prev]] a [[Semesters#GET-semestersnext|/semesters/next]] upraveny tak, aby vracely skutečný předchozí, resp. následující semestr (namísto semestrů určených KOS parametry PREVSEM, resp. AKTSEM2).
18 17 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Parameters#GET-parameters|/parameters]] vracející parametry KOSu.
19 17 Jakub Jirůtka
20 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-12-03
21 16 Jakub Jirůtka
22 16 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s databázovým řazením záznamů obsahujících diakritiku (snad už definitivně).
23 16 Jakub Jirůtka
24 16 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-13
25 16 Jakub Jirůtka
26 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdtimetable|/teachers/{}/timetable]] poskytující tzv. „omezení vyučujícího“ (aka rozvrhové lístky typu „jiné“).
27 16 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Students#GET-studentsstudyCodeOrIdexams|/students/{}/exams]] pro přímočařejší přístup k zapsaným zkouškám studenta.
28 16 Jakub Jirůtka
29 15 Jakub Jirůtka
h2. 2014-11-10
30 15 Jakub Jirůtka
31 15 Jakub Jirůtka
* Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.
32 15 Jakub Jirůtka
33 14 Jakub Jirůtka
h2. 2014-07-24
34 14 Jakub Jirůtka
35 14 Jakub Jirůtka
* Opravena „detekce“ externího předmětu.
36 14 Jakub Jirůtka
37 13 Jakub Jirůtka
h2. 2014-06-24
38 13 Jakub Jirůtka
39 13 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.
40 13 Jakub Jirůtka
41 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-05-06
42 12 Jakub Jirůtka
43 12 Jakub Jirůtka
* Do [[Student]] přidán element _supervisorSpecialist_ (školitel specialista).
44 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
45 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
46 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
47 12 Jakub Jirůtka
* Přidána podpora pro RSQL dotazy nad [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]] v rámci [[Parallel]], např.:
48 12 Jakub Jirůtka
** /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3
49 12 Jakub Jirůtka
50 12 Jakub Jirůtka
h2. 2014-04-24
51 12 Jakub Jirůtka
52 12 Jakub Jirůtka
* Opraven problém s kódováním znaků při zápisu [[Thesis]] do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 ("unidecode":https://github.com/jirutka/unidecode).
53 12 Jakub Jirůtka
54 11 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-26
55 11 Jakub Jirůtka
56 11 Jakub Jirůtka
* Oprava chyby ve zdroji [[Branches#GET-branchesidstudyPlans|/branches/{id}/studyPlans]] (na jakýkoli dotaz vracel chybu).
57 11 Jakub Jirůtka
58 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
59 9 Jakub Jirůtka
60 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
61 10 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Courses#GET-coursescodebranches|/courses/{code}/branches]].
62 9 Jakub Jirůtka
63 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
64 9 Jakub Jirůtka
65 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
66 9 Jakub Jirůtka
67 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
68 9 Jakub Jirůtka
69 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
70 9 Jakub Jirůtka
71 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
72 9 Jakub Jirůtka
73 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
74 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
75 9 Jakub Jirůtka
76 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
77 9 Jakub Jirůtka
78 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
79 9 Jakub Jirůtka
80 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
81 9 Jakub Jirůtka
82 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
83 9 Jakub Jirůtka
84 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
85 9 Jakub Jirůtka
86 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
87 9 Jakub Jirůtka
88 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
89 9 Jakub Jirůtka
90 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
91 9 Jakub Jirůtka
92 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
93 1 Jakub Jirůtka
94 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
95 3 Jakub Jirůtka
96 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
97 1 Jakub Jirůtka
98 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
99 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
100 3 Jakub Jirůtka
101 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
102 1 Jakub Jirůtka
103 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
104 4 Jakub Jirůtka
105 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
106 4 Jakub Jirůtka
107 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
108 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
109 5 Jakub Jirůtka
110 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
111 6 Jakub Jirůtka
112 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
113 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
114 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
115 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)