Changelog » History » Version 9

Jakub Jirůtka, 03/25/2014 05:39 PM
doplněny chybějící zápisy

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-25
4 9 Jakub Jirůtka
5 9 Jakub Jirůtka
* Do [[Thesis]] přidán element _defenseDate_ (datum obhájení).
6 9 Jakub Jirůtka
7 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-10
8 9 Jakub Jirůtka
9 9 Jakub Jirůtka
* Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.
10 9 Jakub Jirůtka
11 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-03-03
12 9 Jakub Jirůtka
13 9 Jakub Jirůtka
* Přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdexams|/teachers/{usernameOrId}/exams]].
14 9 Jakub Jirůtka
15 9 Jakub Jirůtka
h2. 2014-02-17
16 9 Jakub Jirůtka
17 9 Jakub Jirůtka
* V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří _nemají vztah_ s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
18 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.
19 9 Jakub Jirůtka
20 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
21 9 Jakub Jirůtka
22 9 Jakub Jirůtka
* Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.
23 9 Jakub Jirůtka
24 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-10-02
25 9 Jakub Jirůtka
26 9 Jakub Jirůtka
* Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.
27 9 Jakub Jirůtka
28 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-09-30
29 9 Jakub Jirůtka
30 9 Jakub Jirůtka
* Do [[ThesisState]] přidán stav DEFENDED (obhájeno).
31 9 Jakub Jirůtka
32 9 Jakub Jirůtka
h2. 2013-11-04
33 9 Jakub Jirůtka
34 9 Jakub Jirůtka
* Do [[People#GET-peopleusernameOrId|/people/{param}]] přidána možnost použít jako parametr i ID osoby.
35 9 Jakub Jirůtka
36 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-07-29
37 1 Jakub Jirůtka
38 9 Jakub Jirůtka
* Přidány read-write zdroje [[Theses|témat závěrečných prací]].
39 3 Jakub Jirůtka
40 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-11
41 1 Jakub Jirůtka
42 8 Jakub Jirůtka
* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
43 8 Jakub Jirůtka
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)
44 3 Jakub Jirůtka
45 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-09
46 1 Jakub Jirůtka
47 4 Jakub Jirůtka
* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín
48 4 Jakub Jirůtka
49 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-04-08
50 4 Jakub Jirůtka
51 8 Jakub Jirůtka
* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
52 8 Jakub Jirůtka
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]
53 5 Jakub Jirůtka
54 8 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
55 6 Jakub Jirůtka
56 8 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
57 8 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
58 8 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
59 8 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)