Security » History » Version 2

« Previous - Version 2/3 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 02/26/2014 09:17 PM


Zabezpečení

KOSapi aktuálně poskytuje pouze ta data, která jsou veřejná v rámci akademické obce dané fakulty a většina zdrojů je zatím pouze pro čtení.

OAuth 2.0

KOSapi je zabezpečeno protokolem OAuth 2.0 a využívá fakultní autorizační server. Více informací najdete zde.

HTTP Basic

Z historických důvodů KOSapi umožňuje i autentizaci pomocí HTTP Basic (samozřejmě přes TLS kanál), a to buď proti LDAP serveru příslušné fakulty (přihlásíte se svým loginem a Heslem ČVUT) nebo lokálním účtům vytvořeným pro konkrétní aplikace.

Oba způsoby jsou stále možné, ale nové lokální účty už nevytvářím a autentizace proti LDAPu bude v blízké době odstavena.

Also available in: PDF HTML TXT