Státní závěrečné zkoušky

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /stateExams

Vrátí všechny termíny státních závěrečných zkoušek.

GET /stateExams/{id}

Vrátí termín státní závěrečné zkoušky podle jeho ID.

Also available in: PDF HTML TXT