Teachers » History » Version 6

Jakub Jirůtka, 03/25/2013 01:51 AM
oprava názvu parametru role -> roles

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 1 Jakub Jirůtka
5 4 Jakub Jirůtka
*Rozsah dat:* omezený / záznamy pro danou fakultu *[[data_restrictions|/?/]]*
6 4 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
Vrátí všechny vyučující.
11 1 Jakub Jirůtka
12 2 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/
13 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
14 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
15 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
16 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
19 3 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}
20 1 Jakub Jirůtka
21 3 Jakub Jirůtka
Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/id-123456).
22 1 Jakub Jirůtka
23 3 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username} | {{base_url}}/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}
24 1 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Entry
25 1 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Teacher]]
26 1 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
27 3 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
28 3 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
29 5 Jakub Jirůtka
30 5 Jakub Jirůtka
31 5 Jakub Jirůtka
h2. GET /teachers/{usernameOrId}/courses
32 5 Jakub Jirůtka
33 6 Jakub Jirůtka
Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem [[URLParameters#sem|sem]]. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem _roles_, který přijímá hodnoty _lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor_ nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu _nebo_).
34 5 Jakub Jirůtka
35 5 Jakub Jirůtka
* *URI:* {{base_url}}/api/3/teachers/{username}/courses | {{base_url}}/api/3/teachers/id-{id: [0-9]+}/courses
36 5 Jakub Jirůtka
* *Typ zdroje:* Atom Feed
37 5 Jakub Jirůtka
* *Typ obsahu:* [[Course]]
38 5 Jakub Jirůtka
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
39 5 Jakub Jirůtka
* *Proměnné:* @{username}@ uživatelské jméno | @{id}@ ID vyučujícího
40 6 Jakub Jirůtka
* *Parametry:* roles, [[URLParameters#sem|sem]], [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]