Rozvrhové paralelky

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /parallels

Vrátí všechny rozvrhové paralelky.

GET /parallels/{id}

Vrátí rozvrhovou paralelku podle jejího ID.

GET /parallels/{id}/related

Vrátí navazující paralelky k dané paralelce.

GET /parallels/{id}/students

Vrátí studenty zapsané v dané paralelce.

Also available in: PDF HTML TXT