Rozvrhové paralelky

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /parallels

Vrátí všechny rozvrhové paralelky.

GET /parallels/{id}

Vrátí rozvrhovou paralelku podle jejího ID.

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/parallels/{id}/
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Parallel
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {id} ID paralelky
  • Parametry: includeInvalidSlots, fields, lang, locEnums, multilang

GET /parallels/{id}/related

Vrátí navazující paralelky k dané paralelce.

GET /parallels/{id}/students

Vrátí studenty zapsané v dané paralelce.

Also available in: PDF HTML TXT