Rámcová témata závěrečných prací

Upozornění: Název „thesis draft“ je pracovní a možná se změní.

GET /thesesDrafts

Vrátí všechna rámcová témata závěrečných prácí.

GET /thesesDrafts/{id}

Vrátí rámcové téma závěrečné práce podle jejího ID.

GET /thesesDrafts/{id}/applicants

Vrátí registrované zájemce o dané rámcové téma.

Also available in: PDF HTML TXT