Rámcové téma závěrečné práce

Klíčový zdroj: /thesesDrafts/{id}
XSI typ: kos:thesis

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
branch cílový obor Branch Studijní obor, pro jehož studenty je téma určeno. Pokud není vyplněn, je téma určeno pro všechny.
creator vypsal Person Osoba, která téma vypsala.
department katedra Division Katedra, která téma vypsala.
description popis tématu string
name název tématu string NN
type typ práce ProgrammeType NN bakalářská (B) / magisterská (M) / doktorská (D)

Also available in: PDF HTML TXT